Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
September 25, 2021
KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN DI TEMPAT KERJA - TANGANI EMOSI ERA BAHARU (PART 2)

Tarikh Kursus : 28 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Jenis-jenis komunikasi (verbal & non-verbal)
 2. Teknik komunikasi moden
 3. Elemen utama komunikasi
 4. Teknik berinteraksi

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. ASSISTANT NURSE (6 point)
 3. COMMUNITY NURSE (6 point)
 4. MIDWIFE (6 point)
 5. REGISTERED NURSE (6 point)
 6. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
BEAT A CHALLENGE (PART 1)

Tarikh Kursus : 30 Oktober 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Kenali Diri (Psikologi)
 2. Perubahan Diri
 3. Pengurusan Masa

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTICIAN (5 point)
 3. PHARMACIST (6 point)
 4. OPTOMETRIS (5 point)
 5. ASSISTANT NURSE (6 point)
 6. COMMUNITY NURSE (6 point)
 7. MIDWIFE (6 point)
 8. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)
 9. REGISTERED NURSE (6 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
BEAT A CHALLENGE (PART 2)

Tarikh Kursus : 13 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Pengurusan Diri & Kerjaya
 2. Merawat Stres
 3. Self Planning

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTICIAN (5 point)
 3. PHARMACIST (6 point)
 4. OPTOMETRIS (5 point)
 5. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)
 6. ASSISTANT NURSE (6 point)
 7. COMMUNITY NURSE (6 point)
 8. MIDWIFE (6 point)
 9. REGISTERED NURSE (6 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
KEBERKESANAN DALAM PENYELIAAN TUGAS DAN PEKERJA DALAM ERA BARU (PART 1)

Tarikh Kursus : 06 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Pencerahan Penyeliaan Kerja dan Pekerja
 2. Elemen-elemen penyeliaan
 3. Faktor Pencapaian Sasaran Kerja

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. ASSISTANT NURSE (6 point)
 3. MIDWIFE (6 point)
 4. COMMUNITY NURSE (6 point)
 5. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)
 6. OPTICIAN (2 point)
 7. OPTOMETRIST (2 point)
 8. REGISTERED NURSE (6 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
KEBERKESANAN DALAM PENYELIAAN TUGAS DAN PEKERJA DALAM ERA BARU (PART 2)

Tarikh Kursus : 14 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Teknik Penyeliaan Berkualiti
 2. Amalan Profesional Pengawalan Pekerja
 3. Penilaian Pencapaian Projek

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTOMETRIST (2 point)
 3. OPTICIAN (2 point)
 4. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)
 5. ASSISTANT NURSE (6 point)
 6. COMMUNITY NURSE (6 point)
 7. MIDWIFE (6 point)
 8. REGISTERED NURSE (6 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
KEMAHIRAN PERUNDINGAN (PART 1)

Tarikh Kursus : 20 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Pengenalan & Konsep Dalam Perundingan
 2. Prinsip Perundingan
 3. Jenis – Jenis Perundingan
 4. Gaya Dalam Perundingan

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)
 3. ASSISTANT NURSE (6 point)
 4. COMMUNITY NURSE (6 point)
 5. MIDWIFE (6 point)
 6. REGISTERED NURSE (6 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
KEMAHIRAN PERUNDINGAN (PART 2)

Tarikh Kursus : 27 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Langkah – Langkah Dalam Perundingan
 2. Unsur – Unsur Perundingan Yang Berkesan
 3. Rahsia” Dalam Perundingan
 4. Cara Perundingan Dengan Keadaan Sekeliling

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)
 3. ASSISTANT NURSE (6 point)
 4. COMMUNITY NURSE (6 point)
 5. MIDWIFE (6 point)
 6. REGISTERED NURSE (6 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN DI TEMPAT KERJA - TANGANI EMOSI ERA BAHARU (PART 1)

Tarikh Kursus : 21 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Tujuan komunikasi
 2. Bentuk-bentuk komunikasi
 3. Halangan komuniksi
 4. Komunikasi dan hubungan insan

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. ASSISTANT NURSE (6 point)
 3. COMMUNITY NURSE (6 point)
 4. MIDWIFE (6 point)
 5. REGISTERED NURSE (6 point)
 6. NEW - REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER (8 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
December 15, 2021
KURSUS MENGURUS PERUBAHAN PENGURUSAN DAN ORGANISASI ERA BARU (22 & 23 JANUARI 2022)

Tarikh Kursus : 22 - 23 Januari 2022

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Konsep Pengurusan Dan Pentadibiran
 2. Kenali Dan Hayati Organisasi
 3. Mengurus Perubahan
 4. Halangan Perubahan
 5. Strategik Pengurusan Perubahan Organisasi
 6. Langkah Mengatasi Perubahan

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

1. Assistant Food Technologist (10p)
2. Assistant Medical Officer (10p)
3. Assistant Medical Record Officer (10p)
4. Assistant Science Officer (10p)
5. Audiologist (10p)
6. Clinical Psycologist (10p)
7. Clinical Scientist (Biochemist) (10p)
8. Clinical Scientist (Biomedical) (6p)
9. Clinical Scientist (Embryologist) (10p)
10. Clinical Scientist (Medical Geneticist) (10p)
11. Clinical Scientist (Microbiologist) (10p)
12. Dental Technologist (10p)
13. Diagnostic Radiographer (10p)
14. Dietitian (10p)
15. Entomologist (Public Health) (10p)
16. Environmental Health Officer (10p)
17. Food Service Officer (Healthcare) (10p)
18. Food Technologist (10p)
19. Forensic Science Officer (10p)
20. Health Education Officer (10p)
21. Instructor (10p)
22. Medical Laboratory Technologist (10p)
23. Medical Physicist (10p)
24. Medical Record Officer (10p)
25. Medical Social Officer (10p)
26. Nutritionist (10p)
27. Occupational Therapist (10p)
28. Physiotherapist (10p)
29. Psychologist (Counseling) (10p)
30. Psychologist (General) (10p)
31. Radiation Therapist (10p)
32. Registered Food Analyst (10p)
33. Speech-language Therapist (10p)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 24, 2021
KURSUS MENGURUS PERUBAHAN PENGURUSAN DAN ORGANISASI ERA BARU (PART 1)

Tarikh Kursus : 23 Oktober 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Konsep Pengurusan Dan Pentadibiran
 2. Kenali Dan Hayati Organisasi
 3. Mengurus Perubahan

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTICIAN (5 point)
 3. PHARMACIST (6 point)
 4. OPTOMETRIS (5 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
KURSUS MENGURUS PERUBAHAN PENGURUSAN DAN ORGANISASI ERA BARU (PART 2)

Tarikh Kursus : 31 Oktober 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Halangan Perubahan
 2. Strategik Pengurusan Perubahan Organisasi
 3. Langkah Mengatasi Perubahan

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTICIAN (5 point)
 3. PHARMACIST (6 point)
 4. OPTOMETRIS (5 point)
 5. ASST FOOD TECHNOLOGIST (2 point)
 6. ASST MEDICAL RECORD OFFICER (2 point)
 7. ASST SCIENCE OFFICER (2 point)
 8. AUDIOLOGIST (2 point)
 9. CLINICAL PSYCOLOGIST (2 point)
 10. BIOMEDICAL (2 point)
 11. BIOCHEMIST (2 point)
 12. EMBRYOLOGIST (2 point)
 13. MEDICAL GENETICIST (2 point)
 14. MICROBIOLOGIST (2 point)
 15. DENTAL TECHNOLOGIST (2 point)
 16. DIAGNOSTIC RADIOGRAPHER (2 point)
 17. DIETITIAN (2 point)
 18. ENTOMOLOGIST (PUBLIC HEALTH) (2 point)
 19. ENVIRONMENTAL HEALTH OFFICER (2 point)
 20. FOOD SERVICE OFFICER (2 point)
 21. REGISTERED FOOD ANALYST (3 point)
 22. SPEECH-LANGUAGE THERAPIST (2 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
PROFESIONALISME DALAM KEJURULATIHAN (PART 1)

Tarikh Kursus : 24 Oktober 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Konsep Nilai Dan Profesionalisme
 2. Amalan Intergriti Dalam Perkhidmatan
 3. Efektif Governan

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTICIAN (5 point)
 3. PHARMACIST (6 point)
 4. OPTOMETRIS (5 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
September 25, 2021
PROFESIONALISME DALAM KEJURULATIHAN (PART 2)

Tarikh Kursus : 07 November 2021

Masa Kursus : 09.00am - 05.00pm

Modul:

 1. Bertindak Secara Positif
 2. Berfikir Di Luar Kotak
 3. Self Planning

 

Kategori yang diluluskan oleh MYCPD:

 1. ASST MEDICAL OFFICER (6 point)
 2. OPTICIAN (5 point)
 3. PHARMACIST (6 point)
 4. OPTOMETRIS (5 point)

 

Penganjur

Mann Resources Sdn Bhd

Siti Hawa Binti Ahmad

019-2259197

mannresources.events@gmail.com

Read More
No. 8660, 2nd Floor, Wisma Saudagar, 5 Miles, Jalan Ampang, 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan
03 425 63137
019 225 9197
info@mannresources.com.my
Copyright Mann Resources Sdn Bhd. Design by Tombark.
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram